Il Gruppo Folkloristico „Vasutas Pannónia” di Pécs

Casa della Cultura „Vasutas” di Pécs
Váradi A. u. 7/2 7621 Pécs Ungheria
Numero di telefono: 00-36/72-310-037