VOKE PANNÓNIA Táncegyüttes története
(Fellépések 2001-től napjainkig)

Az együttes 1958-ban alakult pécsi KISZÖV Néptáncegyüttes néven. Alapítója Siptár Ernőné, fenntartója a pécsi Kisipari szövetkezetek volt.

1960-1980-ig Gerner István irányítása és Bodonyi István tanítása alatt kialakult az együttes művészeti arculata, mely a mai napig meghatározó. Számos országos és nemzetközi néptáncfesztivál résztvevője és díjazottja volt. Az együttes elju-tott Csehszlovákiába, Jugoszláviába, Bulgáriába, Görögországba.

1976-ban Arany fokozatot ért el az országos minősítő versenyen (Néptáncosok Országos Bemutató Színpada).

Műsorukon szerepeltek magyarországi, és határon túli magyar néptáncok, vala-mint Magyarországon élő nemzetiségek táncai, de foglalkoztak tematikus táncok színpadra állításával is. Munkásságáért Gerner István megkapta a „Szocialista kultúráért” érdemrendet.

1984-ben vezető és név változtatáson esett át a táncegyüttes.Vezetője Szabó Sándor lett és felvette a PANNÓNIA nevet. Új műsorral, kibővült létszámmal folytatódtak a fesztivál sikerek és külföldi utak.

1978-ban elnyerték az egyik legnívósabb táncfesztivál, a Zalai Kamaratánc Fesztivál nagydíját. Eljuttak Franciaországba, Finnországba, Törökországba, Németországba, Máltára, Angliába és az Egyesült Államokba. 1992-ben fenntar-tó hiánya miatt megszűnt az együttes.

2000-ben a jelenlegi vezető Donáczi Károly, aki korábban táncosa és tánckarve-zetője volt az együttesnek, a Pécsi Vasutas Művelődési Ház fenntartásában újjá-szervezte a Pannónia Táncegyüttest. Az együttes arculata mit sem változott az elmúlt évek alatt.